Segítők

Baráth Tímea

mentálhigiénés szakember
Gál Ferenc Egyetem
Szakterületem a különböző addikciókkal küzdők segítése, hozzátartozók támogatása, társfüggőséggel élők felépülésének kísérése.

Csóka Györgyi

diplomás coach
Pünkösdi Teológiai Főiskola
Coachként egyéni segítő beszélgetéseket, folyamatokat vezetek. A hozzám fordulókat a mélyebb önismeretben, a tudatosabb működésben, a személyiségük, egyediségük, erősségük felismerésében és kreatív, személyre szabott megoldások megtalálásában támogatom. Megoldásfókuszú szemlélettel és különböző eszközökkel segítem a belső munkát, a tartós változást. A következő témákban fordulhatsz hozzám: - élettervezés - döntési helyzetek - kapcsolati helyzetek - konfliktuskezelés - időgazdálkodás - kommunikáció - munka-magánélet egyensúly - érzelmi intelligencia - reziliencia, lelki rugalmasság - önkorlátozó hiedelmek felismerése. Ha hosszú halogatás után úgy érzed, itt az idő változtatni, lépéseket tenni egy új irányba, vagy csak friss lendületre van szükséged, akkor várlak szeretettel segítő beszélgetésekre. Mi az az élethelyzet, amiben úgy érzed, segítségedre lenne egy coaching beszélgetés?

Ficsor Gábor Andor

lelkész, coach, szervezetfejlesztési tanácsadó
KRE-HTK: teológus-lelkipásztor, PTF: Keresztény szemléletű coaching és vezetés
Ki ne tapasztalta volna már, hogy elérkezik a határaihoz és a szakmai vagy magánélete különböző területén elakad? Ha ezek az elakadások már annyira zavarnak, hogy változást szeretnél, diplomás coachként abban segítek, hogy tisztázd a helyzetedet, ráláss a saját működésedre, tudatosítsd a meglevő erőforrásaidat és új felismerésekre juss. Akár lelki vagy szakmai utadon keresel megoldásokat, esetleg hivatásoddal kapcsolatban szeretnéd elmélyíteni önismeretedet, szívesen támogatlak benne.

Kaszás Éva

Komplex Művészeti Terapeuta
okleveles gordonka művész - Zeneakadémia, Újvidék, komplex művészeti terapeuta - Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest
Több, mint 30 éve tanítom a zene szépségét, örömét és harmóniáját. Meggyőződésem, hogy amiként egy zenekarban, úgy életünk különféle területein és szerepköreinkben is, folyamatosan az összehangoltságra kell törekednünk. Véleményem szerint ehhez élő hit, rugalmasság és fejlődő önismeret szükséges. Jó, ha ismerjük, hogy bizonyos dolgokra miért, és hogyan reagálunk, vagy nem reagálunk, mit görgetünk magunk előtt, elkerülő és hárító mechanizmusaink miként távolítanak el bennünket céljainktól. Hívőként szeretnénk a jót tenni, de mégsem úgy sikerül. Hol a hiba? Valahol mélyebben a lelkünkben. Több, mint 10 éve dolgozom életvezetésükben elakadtak személyekkel, akik nyitottak művészetterápiás módszer segítségével önismeretükben fejlődni. Terápiás támogató lelkületében segítséget nyújtok abban, hogy • megtalálják életük „vak foltjait”, • meg tudják fogalmazni saját érzéseiket és szükségleteiket, • objektíven rá tudjanak látni sérelmeikre, el tudják gyászolni vesztességeiket, • rugalmas határokat alakítsanak ki. • reális célokat fogalmazzanak meg és haladjanak azok megvalósítása felé. A megakadt életszakaszukban ne veszítsenek el értékes éveket, hanem megtalálva saját útjukat, felelősséggel járjanak azon. Kapcsolatokban sérülünk, de kapcsolatokban gyógyulunk is. A művészetterápia nem csak egy kreatív műhely, hanem mély lélektani önismeret, ami a lelki folyamatok helyreállítását segíti. Fontosnak tartom, hogy a keresztény életvitel ne kívülről felvett kedves életforma legyen, hanem a Teremtővel való személyes kapcsolat, és Krisztusban elnyert szabadság, békesség, önazonosság kiteljesedése. Budapesten élek. Férjemmel három gyermekünk van.

Kovács Éva

fókuszolás-orientált szemléletű lelkigondozó, pszichodráma vezető
Legalább olyan jól bánj belső személyeddel mint mással…” Gendlin, Eugene – Vö. Mt 22,39 „Szeresd felebarátodat mint önmagadat!” Fókuszolás-orientált szemléletű lelkigondozóként teret adni annak Aki/ ami van. Egyéni kísérésben lelkigondozóként és fókuszkísérőként olyan teret kínálok, ahol a személy megközelíthetővé válik önmaga számára és így a jelenben kapcsolódni tud önmagához és erőforrásaihoz; és így Istenhez és másokhoz. Munkám során monodrámával (Reinhard T. Krüger) és az OH-kártya eszköztárával is szívesen dolgozom. Pszichodráma és fókuszolás-orientált önismereti csoportot vezetőtársakkal kínálok. Fiatalokkal jelenleg MFM-foglalkozásvezetőként (Raith-Paula, E.) Ciklus-show keretében dolgozom.

Reimer Marta

pasztorálpszichológus, tréner, család- és párterapeuta
Master of Theologie, Persolog-Disc tréner, Prepare-Enrich tréner, SOTE Egészségügyi Föiskolai Kar
Egyéneknek, pároknak segítö pszichológiai beszélgetések. Problémakörök: hitbeli és életvezetési kérdések, életstílusanalízis önismeret céljából, veszteség, gyász, szorongásos zavarok, depresszió, önértékelési nehézségek.....

Selmeczi Ottilia

keresztény lelkigondozó, teológus
Pécsi Tudományegyetem, Budapest: Biblioterápia szakirányú továbbképzés (2021 szeptemberétől vagyok hallgatója a PTE biblioterapeuta képzésének), Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest: Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák pedagógiai alkalmazásába pedagógus-továbbképzés, Baptista Teológiai Akadémia Budapest: BA Teológus, szociális lelkigondozó specializáció, Belfast Bible College, Belfast, Észak-Írország: Biblical and Counselling Studies; Pastoral Care and Counselling
Tevékenységem szlogenje: „ÉletépítŐ”. A hozzám fordulókat önismereti, életvezetési vagy hitéleti tanácsokkal segítem már több, mint húsz éve. Családok, házaspárok, egyének lelkigondozását vállalom személyes találkozásokkal Győrben és környékén, távolabbi megkeresés esetén online. A házasgondozást és jegyesoktatást férjemmel, Selmeczi Lászlóval (aki szintén a BBC – ben tanult lelkigondozát és teológiát) közösen végezzük. Az egyéni beszélgetések mellett csoportos alkalmakat, csapatépítőket tartok/vállalok felnőtteknek és gyerekeknek biblioterápiás eszközök alkalmazásával.

Szénási Oszkár

szociális munkás, családkonzulens
szociális munkás - Károli Gáspár Református Egyetem , családkonzulens - Wesley János Lelkészképző Főiskola Budapest
Saját érintettség kapcsán érdekeltek a családi folyamatok, a nehéz szakaszok megoldási lehetőségei, családok több generációs történetei, erőforrásai. Izgalmasak azok a megoldási lehetőségek, amiktől a nehézségekkel működő párok/családok jobban kezdenek működni. Keresztény segítőként azt látom, hogy az Isten előtt megköttetett házasságok ugyanúgy veszélyben vannak, mint a más kapcsolatok. Párkapcsolati és családi kihívások elodázott megoldatlan nehézségei ugyanúgy elemi erővel nehezednek mindenkire. Célszerű a megjelenő nehézségeket rövid időn belül kezelni, mielőtt kicsúszik az irányítás alól. Szülő-, pár-, és családkonzultációval tudom segíteni azokat, akik: • felfigyeltek arra, hogy egyre gyakoribbak a jelentéktelen dolgok miatti összezördülések, és azt tapasztalják, mintha elindultak volna valamilyen negatív lejtől. Ezt a kapcsolatuk érdekében rövid időn belül szeretnék orvosolni, megelőzve ezzel a nagyobb baj kialakulását. • kapcsolata már hosszabb ideje konfliktusokkal terhelt, „állóháború alakult ki, elbeszélnek egymás mellett, és ebből sok a feszültség. Nézeteltéréseik alkalmával ugyanazokat a köröket futják, de nem tudnak változást elérni. Kapcsolatuk kezd kihűlni, és már sokat neheztelnek egymásra. Kerülik egymást. • Az intimitásuk ellaposodott, de még szeretnének ezen változtatni. • nem találják meg gyermekükkel a közös hangot, de szeretnék. Szociális munkásként és családkonzulensként a közszféra különböző területein (önkormányzat, iskola, szociális szakellátás) dolgozva sok tapasztalatra tettem szert. Jelenleg gyermekotthonban dolgozom nevelőként. Tagja vagyok a Magyar Családterápiás Egyesületnek. 27 éve vagyok házas és 3 különleges gyerkőcnek vagyok az apukája.

Tolner-Pozsonyi Gabriella

szupervízor, Persolog-DISC tréner, pszichodráma és bibliodráma vezető, NCD kísérő
KRE BTK Pszichológiai Intézet szupervizor, DISC persolog tanácsadó, Magyar Pszichodráma Egyesület pszichodráma és bibliodráma vezető, NCD Hungary, NCD kísérő
Szupervizorként a szakmai személyiség fejlesztése, önismeret, egyéni és csoportos beszélgetések formájában. DISC viselkedésprofil elemzés és tanácsadás. Bibliodráma csoportos alkalmak és folyamatok vezetése. Lelkigondozás.

Tomor Andrea

mentálhigiénés szakember
Debreceni Egyetem Angol nyelvtanári szak, mentálhigiéné szak
Gyakorló tanárként és mentálhigiénikusként elsősorban a középiskolás diákok tanulási zavarai, teljesítmény csökkenései és érzelmi elakadásai esetén vállalok egyéni konzultációkat. Tapasztalatom szerint ezen esetek túlnyomórészt összefüggésben vannak a család működésével (illeszkedési zavarok, válás, költözés, betegség), így a szülők bevonásával történnek a segítő beszélgetések. Ajánlok továbbá nyugdíjaskorúak számára szellemi frissentartás céljából kis csoportos alkalmakat online vagy a Debrecen belvárosában lévő tantermemben.

Varnyú Böbe

Keresztényszemléletű megoldásfókuszú diplomás coach
Megoldásfókuszú coaching gyerekekkel és kamaszokkal, Pünkösdi Teológiai Főiskola keresztény coach és vezető képzés, Sárospataki Református Teológia, diakónia és közösségszervező szak
Egyéni megoldásfókuszú coaching keresztényszemlélettel A központi szerepet a remélt jövő fogja alakítani. Közösen megtaláljuk az erőforrásokat a hibák helyett. Ebben a megközelítésben arra fókuszálunk, hogy az ügyfél vegye észre miből fogja tudni, hogy céljait elérte, és mi az, amit már most is tesz, ennek eléréséhez. A megoldás felé nézünk ahelyett, hogy a problémára helyeződne a középpont. A központi szerepet a remélt jövő fogja alakítani. Közösen megtaláljuk az erőforrásokat a hibák helyett, az ügyfél meghatározza a lehetséges és remélt jövőképét, felszínre hozzuk a már meglévő eszközöket, melyek az elképzelt jövőt szolgálják, úgy hogy az ügyfél érezze saját magát az élete szakértőjének.